Stacijas iela 18

2022. gada 17.oktobrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”

par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 415 962.04 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 18, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekta numurs DME0000986.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa,

ventilācijas sistēmas uzlabošana un apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 831 924.09 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība, tehniskās dokumentācijas izstrāde).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 66,68 kWh/m2

siltumenerģijas patēriņu apkurei  52,79 kWh/m2 gadā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:

SIA “ASKO AS”, būvkomersanta reģ.nr.0030-R (vispārējie celtniecības darbi t.sk. fasādes siltināšana)

SIA “Siltumtehserviss”, būvkom.reģ.Nr.0716-R (siltumapgādes renovācija)

būvuzraudzību- SIA “Marčuks”, sertifikāta nr.5-02372

projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”.

Projekta autors: SIA “ASTEGRO”, Sert. Nr. 14076

 

AR.12.A2_ Stacijas 18,R (fasādes)

AR.13.A2_ Stacijas 18,R (fasādes)

Atpakaļ pie projektu saraksta