Lubānas iela 59

2022.gada 17.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu

institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu

EUR 57 131,23 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lubānas ielā 59, Rēzeknē,

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekta numurs DME0000817.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, bēniņu pārseguma siltināšana,

logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 114 262,44  (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība,

autoruzraudzība, projekta vadība, tehniskās dokumentācijas izstrāde).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 95,6 kWh/m2

siltumenerģijas patēriņu apkurei  79,46 kWh/m2 gadā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:

būvdarbus – SIA “Kontrols-A”, būvkomersanta reģ.nr.14935

būvuzraudzību- SIA “BaltLine Globe”, sertifikāta nr.5605-R

projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”.

Projekta autors: Pašnodarbinātā persona Iveta Stankeviča, Sert. Nr. 1-00599

Atpakaļ pie projektu saraksta