Dārzu iela 9

2019. gada 30. jūlijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 78 959.18 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 9, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana un apkures sistēmas rekonstrukcija (t.sk. individuālo siltumenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšana). Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 157 918.36 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

 

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 

siltumenerģijas ietaupījumu 119,84 kWh/m2

siltumenerģijas patēriņu- 91,49 kWh/m2 gadā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:

 

SIA “Siltumtehserviss”, būvkom.reģ.Nr.0030-R (siltumapgādes renovācija)

 

SIA “ASKO AS”, būvkomersanta reģ.nr.0716-R (vispārējie celtniecības darbi t.sk. fasādes siltināšana)

 

būvuzraudzību- IK “Voldis, sertifikāta nr.20-1061

 

autoruzraudzību- SIA “EDOS-M”, būvkomersanta reģ.nr.7173-AR

 

projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”.

es

Atpakaļ pie projektu saraksta