Dārzu iela 81

2022.gada 17.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu

institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu

EUR 86 276,33 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 81, Rēzeknē,

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekta numurs DME0000923.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, bēniņu pārseguma siltināšana,

logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana,

apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija, kāpņu telpas remonts.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 172 552,66  (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība,

autoruzraudzība, projekta vadība, tehniskās dokumentācijas izstrāde).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 117,61 kWh/m2

siltumenerģijas patēriņu apkurei  78,66 kWh/m2 gadā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:

SIA “Kontrols-A” (vienkāršotā fasādes atjaunošana),

būvkomersanta reģ.nr.14935

būvuzraudzību- SIA “BaltLine Globe”, sertifikāta nr.5605-R

projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”

projekta autors –  SIA “RBD”, būvkomersanta reģ.nr.9705-R

Atpakaļ pie projektu saraksta