Dārzu iela 43

2022. gada 6.oktobrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu
institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu
EUR 65 362,30 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 43, Rēzeknē,
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekta numurs DME0000782.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, bēniņu pārseguma
siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas
sistēmas uzlabošana, ūdensvada sistēmas rekonstrukcija, apkures
sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 130 724,61  (t.sk. būvdarbi,
būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība, tehniskās
dokumentācijas izstrāde).
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 137,41 kWh/m2
siltumenerģijas patēriņu apkurei  86,88 kWh/m2 gadā.
Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:
SIA “Kontrols-A”, būvkomersanta reģ.nr.14935
būvuzraudzību- SIA “BaltLine Globe”, sertifikāta nr.5605-R
projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”
Projekta autors: SIA “EDOS-M”, Sert. Nr. 7173-RA

Atpakaļ pie projektu saraksta