Dārzu iela 40

2022. gada 6.oktobrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu
institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu
EUR 58 265,90 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 40, Rēzeknē,
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekta numurs DME0000927.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, bēniņu pārseguma
siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas
sistēmas uzlabošana, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu
rekonstrukcija, pagalma labiekārtošanas darbi.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 116 531,81  (t.sk. būvdarbi,
būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība, tehniskās
dokumentācijas izstrāde).
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 165,80 kWh/m2
siltumenerģijas patēriņu apkurei  81,70 kWh/m2 gadā.
Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:
SIA “Kontrols-A”, būvkomersanta reģ.nr.14935
būvuzraudzību- SIA “BaltLine Globe”, sertifikāta nr.5605-R
projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”.
Projekta autors: SIA “ADMIRA”, Sert. Nr. 5606-R

Dārzu 40, AR, vienā failā, el.parr

EA-parskats_Darzu40_v1.0

Atpakaļ pie projektu saraksta