Dārzu iela 40

Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas Nr.50103744891 (turpmāk – ALTUM), atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ir izvērtējusi SIA “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas Nr. 40003215461 (turpmāk – SIA “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”),  iesniegto tehnisko dokumentāciju projektam Rēzekne, Dārzu iela 40 Nr. DME0000927 un konstatē, ka:

  • noteiktie energoefektivitātes pasākumi atbilst programmas noteiktajiem kritērijiem un prasībām;
  • ir sagatavota atbilstoši energoefektivitātes aprēķina normatīvajiem aktiem un nozares praksei;
  • norādītie energoefektivitātes pasākumi nodrošinās šādus rādītājus:
Apzīmējums Rādītājs Mērvienība
Ēkas energosertifikātā norādītā aprēķina platība 219.8 m2
Ēkas kopējais energoefektivitātes rādītājs 247.5 kWh/m2 gadā
Ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei (esošais) 247.5 kWh/m2 gadā
Plānotais kopējais enerģijas ietaupījums 165.8 kWh/m2 gadā
Plānotais siltumenerģijas ietaupījums apkurei 165.8 kWh/m2 gadā
Plānotais ēkas energoefektivitātes kopējais rādītājs 81.7 kWh/m2 gadā
Plānotais ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei 81.7 kWh/m2 gadā
Plānotais energoefektivitātes rādītājs apkurei pēc klimatisko apstākļu korekcijas 69.5 kWh/m2 gadā

Pēc šī atzinuma saņemšanas SIA “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” ir jāaktualizē kontroltāme atbilstoši saskaņotajai tehniskajai dokumentācijai un jāuzsāk piegādātāju atlases process (pielikumā procesa apraksts) atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem“.

Dārzu 40, AR, vienā failā, el.parr

EA-parskats_Darzu40_v1.0

Atpakaļ pie projektu saraksta