Brīvības iela 3B

2022. gada 4.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu
institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu
EUR 78 576,54 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 3b, Rēzeknē,
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekta numurs DME0000922.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, logu, durvju un jumta
seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, apkures
sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija, kāpņu telpas kosmētiskais
remonts.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 157 153,09  (t.sk. būvdarbi,
būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība, tehniskās
dokumentācijas izstrāde).
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 103,53 kWh/m 2
siltumenerģijas patēriņu apkurei  69,58 kWh/m 2 gadā.
Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:
SIA “Kontrols-A”, būvkomersanta reģ.nr.14935
būvuzraudzību- SIA “BaltLine Globe”, sertifikāta nr.5605-R
autoruzraudzību – SIA “ASKELUM”, būvkomersanta reģ.nr.15317
projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”
projekta autors – SIA “RBD”, būvkomersanta reģ.nr.9705-R

 

Fasāde

Atpakaļ pie projektu saraksta