Baznīcas iela 26a

2018.gada 16.maijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 62 195.96 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 26A, Rēzeknē  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa,  ventilācijas sistēmas uzlabošana un  apkures sistēmas rekonstrukcija (t.sk. individuālo siltumenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšana). Kopējās projekta izmaksas sastāda  EUR 128 781.93 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 115,11 kWh/m2
  • siltumenerģijas patēriņu- 82,25 kWh/m2  gadā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:

SIA “Siltumtehserviss”, būvkom.reģ.Nr.0030-R (siltumapgādes renovācija)

SIA “ASKO AS”, būvkomersanta reģ.nr.0716-R (vispārējie celtniecības darbi t.sk. fasādes siltināšana)

būvuzraudzību- IK “Voldis, sertifikāta nr.20-1061

autoruzraudzību- SIA “EDOS-M”, būvkomersanta reģ.nr.7173-AR

projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”.

 

es

Atpakaļ pie projektu saraksta