Atbrīvošanas aleja 147

2019. gada 6. martā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu

EUR 67 952.93 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas aleja 147, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana un apkures sistēmas rekonstrukcija (t.sk. individuālo siltumenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšana). Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 135 905.86 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu 116,91 kWh/m2

siltumenerģijas patēriņu- 92,65 kWh/m2 gadā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:

SIA “Siltumtehserviss”, būvkom.reģ.Nr.0030-R (siltumapgādes renovācija)

SIA “ASKO AS”, būvkomersanta reģ.nr.0716-R (vispārējie celtniecības darbi t.sk. fasādes siltināšana)

būvuzraudzību- IK “Voldis”, sertifikāta nr.20-1061

autoruzraudzību- SIA “EDOS-M”, būvkomersanta reģ.nr.7173-AR

projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”.

 

es

Atpakaļ pie projektu saraksta