Atbrīvošanas aleja 145A

2019. gada 6. martā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu

EUR 58 770.96 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas aleja 145A, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana un apkures sistēmas rekonstrukcija (t.sk. individuālo siltumenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšana). Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 117 541.92 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

– siltumenerģijas ietaupījumu 104,34 kWh/m2

– siltumenerģijas patēriņu 92,94 kWh/m2 gadā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:

SIA “Siltumtehserviss”, būvkom.reģ.Nr.0030-R (siltumapgādes renovācija)

SIA “ASKO AS”, būvkomersanta reģ.nr.0716-R (vispārējie celtniecības darbi t.sk. fasādes siltināšana)

būvuzraudzību- IK “Voldis”, sertifikāta nr.20-1061

autoruzraudzību- SIA “EDOS-M”, būvkomersanta reģ.nr.7173-AR

projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”.

 

es

Atpakaļ pie projektu saraksta