Atbrīvošanas aleja 145

2022.gada 17.novembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju

ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 115 369,53 no

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 145, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšanas

pasākumu īstenošanai.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekta numurs DME0000781.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, bēniņu pārseguma siltināšana,

logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana,

ūdensvada sistēmas rekonstrukcija, apkures sistēmas un siltummezgla

rekonstrukcija, kāpņu telpas remonts.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 230 739,07  (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība,

autoruzraudzība, projekta vadība, tehniskās dokumentācijas izstrāde).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 107,73 kWh/m2

siltumenerģijas patēriņu apkurei  51,34 kWh/m2 gadā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic:

SIA “Kontrols-A” (vienkāršotā fasādes atjaunošana), būvkomersanta reģ.nr.14935

SIA “Siltumtehserviss” (apkures sistēmas un ūdenapgādes sistēmas atjaunošana),

būvkomersanta reģ.nr. 0716-R

būvuzraudzību- SIA “BaltLine Globe”, sertifikāta nr.5605-R

projekta vadību nodrošina SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”

projekta autors – SIA “EDOS-M”, būvkomersanta reģ.nr.7173-RA

Atbr.al.145, fasāde,apl.karte Atbr.al.145,

 

energosertifikāts Atbr.al. 145, apkure,

 

AŪd, apliec.karte

Atpakaļ pie projektu saraksta