Pilsētas centrā – renovēta māja

Pilsētas centrārenovēta māja

 

Cik patīkami ir vērot, pārvēršas dzimtā pilsēta: tiek remontētas ielas, būvēti tilti, nodoti ekspluatācijā jauni reģionālas nozīmes objekti, labiekārtoti skvēri un uzstādīti ērti soliņi. Un īpaši patīkami ir, kad, sekojot pilsētas vadības piemēram, arī paši rēzeknieši sāk censties, lai pilsēta kļūtu skaistāka un sakoptāka.

Uzskatāms piemērs ir renovētā māja Atbrīvošanas alejā 82. Protams, šīs mājas iedzīvotāji, pieņemot lēmumu (turklāt vienbalsīgi) par ERAF līdzekļu piesaisti mājas renovācijai, vispirms domāja par mājas siltināšanu un rēķinu par apkuri samazināšanu. Tomēr piekritīsiet, cik gan skaisti tagad izskatās māja, kas tika būvēta 20. gadsimta 50. gados ( saucamā „staļinka”) un kas ieguvusi jaunu vizuālo izskatu šī gadsimta otrajā desmitgadē.

No projekta idejas līdz īstenošanai pagāja divi gadi. Pēc lēmuma pieņemšanas sekoja tajā skaitā arī ļoti skrupulozs un neatlaidīgs apsaimniekojošās organizācijas SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” speciālistu darbs. Paši būvniecības darbi, saskaņā ar noslēgto līgumu, tika veiksmīgi sākti un pabeigti triju mēnešu laikā. Turklāt visus darbu veica vietējie uzņēmumi. Izdevumu kopējā summa projekta īstenošanai bija gandrīz 65 tūkstoši latu, no kuriem 31 tūkstotisEiropas fondu finansējums.

pastāstīja SIA „Maltas celtnieks” (būvniecības uzņēmums, kas tika izvēlēts iepirkuma procedūras rezultātā) valdes loceklis Jevģēnijs Križanovskis, 13 dzīvokļu mājā Atbrīvošanas alejā 82 tika nosiltinātas sienas un bēniņi, nomainīts jumts un ūdens notekas, kāpņutelpās un dzīvokļos nomainīti logi (kur tas nebija izdarīts agrāk) un veikta fasādes apdare. Viens no būvniecības darbu konkursa pamatkritērijiem bija viszemākā piedāvātā cena, bet cenu amplitūda bija ļoti liela. „Daudzdzīvokļu mājas renovācijas darbiem ir savas nianses, jo, tēlaini runājot, pasūtītāji šeit ir visi dzīvokļu saimnieki un katram var būt savs viedoklis, savs procesa redzējums, un ar to nedrīkst nerēķināties,” savos iespaidos dalās būvniecības uzņēmuma pārstāvis. „Būvniecības remontdarbi vienmēr ir saistīti ar kaut kādām pagaidu neērtībām būvniecības mežu un atkritumu veidā, bet mājas iedzīvotāji ar godu izturēja šos pārbaudījumus.”

Rēzeknes uzņēmuma „Siltumtehserviss” speciālisti nomainīja šajā mājā visu apkures sistēmu, nosiltināja caurules un, galvenais, katram dzīvoklim uzstādīja individuālos siltumenerģijas skaitītājus. Tas nozīmē, ka tagad katrs mājas iedzīvotājs pats var regulēt temperatūru savā dzīvoklī un līdz ar to maksāt nevis mājas vidējo rēķinu par apkuri, bet gan par reāli patērēto siltumenerģijas apjomu. saka SIA „Siltumtehserviss” valdes loceklis Maksims Aitovs, patērētās enerģijas individuālā uzskaites sistēma patiešām ir laba iespēja būt par situācijas noteicējiem: pašiem regulēt ne tikai siltuma temperatūru, bet arī rēķina par apkuri summu.

Ar kādām grūtībām nācās saskarties projekta īstenošanas gaitā? Uz šo jautājumu laikam neviens nevarēs atbildēt labāk par mājas vecāko Viktoriju Sorokinu, kura pa šo laiku droši vien jutās gan kā būvnieks, gan kā siltumtehniķis un projekta vadītājs. „Sākumā mēs centāmies visus vākt uz sapulcēm, bet pēc tam secinājām, ka ar katru dzīvokļa īpašnieku jārunā individuāli, katru jāpārliecina un jāpastāsta par to, ka ikviens no mums tikai iegūs no mājas renovācijas un siltināšanas. Bet ieguvuši esam jau ļoti daudz, jo tikai fasādes siltināšana ļauj ieekonomēt siltumenerģiju par apmēram 30 procentiem, bet par ievērojamu siltuma ekonomiju var runāt jau tagad, – dzīvokļos ir silti pat neskatoties uz to, ka pagaidām mēs siltumu ieslēdzam praktiski minimālā līmenī. Bet visas grūtības var pārvarēt, ja ir konkrēts mērķis kopīgiem spēkiem padarīt savu māju siltāku un skaistāku. Jā, patiešām, tagad mūsu mājas iedzīvotājiem 15 gadus par dzīvokļa apsaimniekošanu vajadzēs maksāt 0,59 Ls/m2 un 0,65 Ls/m2 tajos dzīvokļos, kuros tika nomainīti logi. Turklāt kredītu projekta īstenošanai paņēma apkalpojošā organizācija, mūsu pienākums ir tikai laikus un pilnā apjomā apmaksāt SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” rēķinus,” pastāstīja Viktorija.

„Vārdu sakot, šajā gadījumā nav zaudējušo, un visi, kas tā vai citādi bija iesaistīti projekta īstenošanā, saņēma savus bonusus. Dzīvē piepildījās to cilvēku sapnis, kuri pirms diviem gadiem izlēma nopietni ķerties klāt savai mājai, ar to viņus arī no visas sirds apsveicu un priecājos kopā ar viņiem. Ieguvēja ir arī pilsēta, jo svaigi izremontētā fasāde patiešām padara krāšņāku Rēzeknes centrālo ielu,” savdabīgus projekta secinājumus veica SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” valdes locekle Dagmāra Abramova, nosaucot māju Atbrīvošanas alejā 82 par pirmo bezdelīgu – pirmo pilnībā renovēto māju, kuru apsaimnieko pašvaldības uzņēmums. „Gribu ticēt un ceru, ka arī citas mājas pilsētā sekos mājas Atbrīvošanas alejā 82 nevis vienkārši iedzīvotāju, bet gan Saimnieku (tieši ar lielo burtu) piemēram,” piebilda D.Abramova.