Paziņojums par remontdarbiem jūlijā

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā

 <par jūliju>

Atbrīvošanas aleja58,70,73,78,112,116,117,119,128,143,145,162,172,178,180;

Atmodas-2,4;

Baznīcas8a,29a;

Blaumaņa-1,5;

Brīvības-3,20,22;

Bērzpils-34,

Dzelzceļa-110km;

Dzelzceļnieku-11,19;

Dārzu-22a,37,41a,43,60,65,72;

Izraēlas 4;

Raiņa 47;  

 Ķempa-40;

Komunāla12a,

Kooperatīva-1,5,7,9,11,13,

Kosmonautu– 7,11,12/3;

K.Barona- 23,

K.Valdemāra- 2,8;

Krasta34a,49;

Krāslavas4b,

Latgales– 33,40,95;

Lubānas– 6,7,8,65;

Ludzas 52;

Maskavas– 6,8,9/2,13,20,28;

Metālistu– 1,6;

Meža- 4,25,29;

N.Rancāna-4,33;

Pils-1;

P.Brieža- 1,3,3a,29/31,30,31b;

Rēznas-39,

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 3,5,5a,5b;

Skolas– 2,8a,10;  

Stacijas– 18; 

Upes-30;

V.Seiles- 21,26a,

Varoņu– 3;

Ventspils– 6,15;

Viļānu-2a

 Zemnieku– 50;

Zilupes-73;

Zvirbuļu– 4;

18.Novembra-12,12a,

Keramiķu-6.

Lūdzam līdz 15.10.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 10.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

07.10.2013.g.