Paziņojums

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā /par janvāri/

Atbrīvošanas aleja 73, 78, 80, 82, 101, 105, 108112117128, 147153/8170, 178, 180;

Atmodas-2;

Ausekļa-30;

Br.Skrindu-14;

Blaumaņa-1,5;

Brīvības-20, 22;

Bērzpils-34,

Dzelzceļnieku-21;

Dārzu– 6, 8, 9, 21, 22a, 37, 37a, 4360, 65, 69, 72, 80, 82;

Egļu-15,

Izraēlas-4;

J.Raiņa-9b, 47;

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11, 13,

Kosmonautu– 3, 7, 12, 12/1;

K.Valdemāra- 2, 8; 

Krāslavas4b;

Latgales– 33, 40a, 42, 95;

Lubānas– 6, 7, 8, 65;

Maskavas– 6, 8, 20, 28;

Metālistu– 6, 9, 11, 13;

Meža- 4, 25;

N.Rancāna- 4, 33, 35, 36;

Pils-1;

P.Brieža- 1, 3a, 16, 29/31, 31b;

Rēznas-39,

Rīgas 2;

Rūpnīcas– 3, 5; 5a5b, 6;

Skolas– 2, 8a, 10;

Stacijas– 18;

Upes-43a,

V.Seiles-26, 26a;

Ventspils– 4, 5, 6, 9;

Viļānu2a;

Zemnieku– 44, 50;

Zilupes– 40.

Lūdzam līdz 15.02.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-24501 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā pie sekretāres. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

12.02.2013.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”