Par problēmām dzīvoklī jāziņo savlaicīgi

Šoziem SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» piedzīvoja situāciju, kad mainīgu laikapstākļu ietekmē noteiktos dzīvokļos saasinājās pelējuma un mitruma veidošanās problēma. Izpētot apstākļus, noskaidrojās, ka iedzīvotāji pamanīja problēmu vēl vasarā, bet neuzskatīja to par ko svarīgu.
SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītāja Juna Kjakšta: «Stingrs lūgums iedzīvotājiem: ja pamanījāt savā dzīvoklī mitrumu vai pelējumu, nekavējoties ziņojiet par to mājas apsaimniekotājam. Noskaidrot un novērst cēloņus var tikai labvēlīgos laikapstākļos būvdarbu sezonas laikā. Salā nedrīkst nedz lāpīt jumta segumu, nedz veikt šuvju aizdarīšanu. Lai «RN» speciālisti varētu savlaicīgi reaģēt un palīdzēt jums, nāciet pie mums personīgi vai zvaniet administratoram uz tālr. 646 24501. Maza problēma jebkurā brīdī var izvērsties avārijas situācijā, par to jāatceras un jārīkojas savlaicīgi.»