Par deklarētajām personām

 

Cienījamie iedzīvotāji!

 

     Ja Jūsu  dzīvojamās telpās ir mainījies deklarēto personu skaits, lūdzam par to savlaicīgi ziņot SIA „ RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”.

To var izdarīt uzrādot izziņu par dzīves vietas deklarāciju mūsu uzņēmuma abonentu daļā,  

Atbrīvošanas 106,  Rēzeknē.

 

                                   

SIA „ RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”