Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors 2023.gada 9.oktobrī ir saņēmis SIA “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa Pētera Dzalbes iesniegumu, kurā viņš informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi par savu vēlmi atstāt valdes locekļa amatu pusēm vienojoties.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļām:
1. Lūdzu sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci šī gada 17.oktobrī plkst.9.00.
2. Ārkārtas sapulces norises vieta: Atbrīvošanas aleja 93.
3. Darba kārtība:
3.1. Valdes locekļa Pētera Dzalbes atsaukšana no valdes locekļa amata.
3.2. Valdes locekļa ievēlēšana saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.punktu.