Par aktualitātēm

Par aktualitātēm

      Šovasar daudzās Latvijas pilsētās daudzas daudzdzīvokļu mājas pamazām gatavojas ziemaitās tiek renovētas. Vasaras periodā informatīvie semināri nenotiek, bet pamazām gatavojamies rudens/ziemas pasākumiem. Tālabjautājumskādas tēmas Jums ir aktuālas; kas jūsuprāt ir jāzina dzīvokļu īpašniekiem, apsaimniekotājiem, projektētājiem vai citām ēku atjaunošanā iesaistītajām pusēm.; kādus seminārus, konferences un diskusijas ir nepieciešams organizēt?

Interneta vidē turpinām likt video no 2011.gada pirmajā pusgadā notikušajiem semināriem. Jaunākie:

1)      Par logu pareizu montāžu daudzdzīvokļu mājās, par logu izvēli un iepirkumu sagatavošanu stāsta I.Brants (LLDRA) http://t.co/YCXR0SZ

2)      Būvniecības tāmes un nepamatoti zemas cenas esamība vai neesamība konkursos (R.Pelsis, Latvijas Būvinženieru savienība) http://goo.gl/YHjHW

3)      Ēku energoefektivitātes novērtējums (1). (Dz.Grasmanis, Ekonomikas ministrija) http://goo.gl/vu6PJ

4)      Ēku energoefektivitātes novērtējums (2). (A.Greķis, Rīgas Tehniskā universitāte) http://goo.gl/BeziL

5)      Situācija būvniecības nozarē VDI vērtējumā (S.Zariņa, VDI), http://goo.gl/2UoqM

  Jāpiezīmē, ka Ministru kabinetā apstiprināti divi jauni būvnormatīvi – par būvakustiku un būvju ugunsdrošība. http://t.co/TRo5jOj

  Ekonomikas ministrijas mājas lapā ir jauna sadaļaapkopojam renovēto māju ietaupījumus, ieguvumus http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30321. Pamazām papildināsim.

  arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir sagatavojusi faktu lapa par ERAF aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ir arī krievu valodā http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/publikacijas/krievu_valoda/

  Atgādinu, ka iepriekšējo semināru prezentācijas varat atrast Ekonomikas ministrijas mājas lapā sadaļā DzīvoSiltāk – „Pieredze un ieteikumi”, „Semināri”.

  Cerot uz Jūsu atsaucību un veiksmi darbos vēlot

  Inese Bērziņa

  Ekonomikas ministrija

67013240, 26578158

twitter.com/siltinam; sekoman.lv/siltinam

facebook.com un draugiem.lv grupas „Dzīvo siltāk”

www.em.gov.lv/dzivosiltak