Izmantojot internetu

SIA„Rēzeknes Namsaimnieks” informē

 

           Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 4.daļu un saistošajiem Ministru Kabineta noteikumiem nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, jebkurš dzīvokļa  īpašnieks  no 15.oktobra tekošā  gada var iepazīties ar nākošā gada ieplānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem.

   SIA „RēzeknesNamsaimnieks”piedāvā iespēju, izmantojot internetu, iepazīties ar savas dzīvojamās mājas apsaimniekošanas plānoto tāmi nākošajam kalendārajam gadam.          

 Lai pieslēgtos informācijas sistēmai un iepazītos ar plānoto tāmi un izdevumiem, arī saņemtu rēķinus par  apsaimniekošanu, nepieciešams, līdzi paņemot pasi un īpašuma apliecinošu dokumentu, personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”  ofisā Atbrīvošanas alejā 106, Abonentu daļā  un saņemt lietotājvārdu.

       Darba laiks darbdienās no  plkst.07.30 līdz 12.00  un noplkst.12.30 līdz 16.00.