Informācija no Ekonomikas ministrija

Informācija no Ekonomikas ministrija

 

1)    Š.g. 19.decembrī plkst. 18.00 Rīgas Tehniskās universitātes telpās (Rīga, Kalnciema iela 6, 221.audit)  notiks seminārs par inženiertīklu renovāciju daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un ugunsdrošības prasībām. Seminārā piedalīsies lektori no AS „Sadales tīkls”, AS „Latvijas Gāze” un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Semināru varēs vērot arī interneta tiešsaistē Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā http://tiesraide.rtu.lv/dzivosiltak2012/.

2)     Š.g. 18.decembrī Bauskā notiks siltināto daudzdzīvokļu ēku atvērto durvju dienas. Sīkāka informācija Zemgales Reģionālās enerģētikas aģentūras mājas lapā http://goo.gl/5y6au

Aktuālie video:

3)     Ventilācija daudzdzīvokļu mājās pēc renovācijas/ dr. sc. ing., prof. Arturs Lešinskis, mg. sc. ing. Ilze Dimdiņa (Rīgas Tehniskā universitāte).http://youtu.be/Qd0gpCmvWjE

4)     Siltumapgādes sistēmas renovācija daudzdzīvokļu mājās/ Renāte Lakse (LATEA, SIA „Danfos“)http://youtu.be/dlaY24jjpqw

5)     Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā Vācijā/ Knuts Hellers (“Austrumeiropas mājokļu iniciatīva, IWO e.V., Vācija)http://youtu.be/MvUUTHReRXs

6)     Praktiskā pieredze 464.sērijas ēkas ventilācijas uzlabošanā/ Benita Frēliha (Rīgas Tehniskā universitāte)   http://youtu.be/nYaZpMQ9y84

 

Atskatoties uz 2012.gada būtiskākajiem pasākumiem

mājokļu renovācijas jomā:

 

1)     Pavasarī un rudenī notika reģionālo semināru cikli par atbalstu mājokļu siltināšanai un kvalitatīvu mājokļu renovāciju. Kopumā notika 42 semināri. Semināru prezentācijas var aplūkot Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://goo.gl/HYFU2

2)     Martā sadarbībā ar Latvijas Namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociāciju tika organizēta starptautiska konferenceDaudzdzīvokļu māju pārvaldīšana un renovācija Latvijā un pasaulē“. Pasākuma laikā rādītās prezentācijas http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30759

3)     Novembrī Rīgā notika starptautisks seminārs „Aktualitātes mājokļu renovācijā Vācijā, Polijā un Latvijā”. Prezentācijas un video http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30818

4)     Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtu organizēti 8 semināri. Prezentācijas un video Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30601.

5)     Notika konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2011”. Ieskats konkursa norisē http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30763

6)     Visi videomateriāli ir apkopoti vienuviet www.youtube.com/siltinam

7)     Visas semināros rādītās prezentācijas apkopotas www.slideshare.net/siltinam

8)     Tika papildināta renovēto māju e-karte http://goo.gl/WvnLJ;

9)     Ekonomikas ministrijas mājas lapā ir pieejami būvdarbu un būvuzraudzības standartlīgumu paraugi http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30815

10)  Ekonomikas ministrijas mājas lapā izveidota jauna sadaļa Publikācijas par mājokļu renovāciju http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30781