Informācija

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  18.03.2013.  līdz   22.03.2013.

 

 

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

20.03.

Baznīcas29a

Aukstā ūdens ievada nomaiņa

2.

21.03.

Dzirnavu– 10

Kanalizācijas stāvvada daļēja nomaiņa

3.

22.03

Maskavas– 24

Karstā ūdens vada remonts (siltummezglā)

 

 

                                                                                         SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”