Informācija

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  11.02.2013.  līdz   16.02.2013.

 

 

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

13.02.

Maskavas– 32

Lietus kanalizācijas stāvvada daļas nomaiņa (1.k.t.)

2.

14.02.

Rūpnīcas– 3

Aukstā ūdens lodveida ventiļa nomaiņa (1p.t.)

3.

15.02.

Maskavas– 6

Kanalizācijas stāvvada daļas nomaiņa (3.p.t.)

 

 

                                                                                         SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”