Iesniegts pieteikums

 

 

Iesniegts pieteikums

 mājas renovācijai

 

 

      Šī  gada janvāra pirmajās dienās iesniegts projekta pieteikums Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju Valērijas Seiles ielā 28, Rēzeknē. Krietni pirms tam, vairāk nekā pusgada garumā, mājas īpašnieki vairākās kopsapulcēs, apspriežot un analizēt energoauditora ieteikumus, caurskatot tehniskā projekta dokumentāciju, diskutējot, analizējot, pārrēķinot un samazinot piedāvātās būvdarbu  tāmes izmaksas, pagājušā gada nogalē pieņēma vienbalsīgu lēmumu pilnvarot mājas apsaimniekotāju  SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”veikt visus organizatoriskos darbus saistībā ar renovācijas projekta pieteikšanu un tālāko realizāciju.

Renovācijas projekta rezultātā paredzēta ēkas fasādes, gala sienu, cokola un bēniņu pārseguma siltināšana. Bez tam projekta īstenošanas laikā plānota siltumenerģijas individuālās uzskaites instalācija, kur katrā dzīvoklī patērētās megavatstundas (MWH) tiks uzskaitītas atseviški no mājas kopējā skaitītāja. Savukārt santehnikas sistēmas pārbūve dos iespēju regulēt un ekonomēt siltumeneģijas padevi katrā dzīvoklī.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 33503.40 , kur ERAF finansējums-11050.00 lati