Iedzīvotāju interese

Iedzīvotāju interese

par daudzdzīvokļu māju renovāciju arvien pieaug

       Ekonomikas ministrija (EM) informē, ka atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai ERAF aktivitātesDaudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiietvaros dzīvokļu īpašniekiem vēl ir pieejami finanšu līdzekļi 11,5 miljonu latu apmērā. Vienlaikus atgādinām, ka š.g. 8. maija Ministru kabineta sēdē daudzdzīvokļu māju siltināšanas aktivitātes turpināšanai tika apstiprināts papildus finansējums 15 miljonu latu apmērā.

  Līdz 2012. gada 1. jūnijam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) kopumā saņēmusi 937 projektu iesniegumus līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu māju renovācijai. Visvairāk projektu iesniegumu aktivitātesDaudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiietvaros saņemts no Kurzemes (260) un Vidzemes (223), no Rīgas reģiona attiecīgi saņemti 175 projektu iesniegumi, no Zemgales – 163, Rīgas – 82. Joprojām reģions ar viszemāko aktivitāti ir Latgale ar 34 iesniegtajiem projektiem. Aktīvākās pilsētas ir Liepāja (130), Valmiera (95), Rīga (82), Ventspils (65) un Limbažu novads (43).

Aktivitātes ietvaros līdz šī gada 1. jūnijam LIAA ir noslēgusi 466 līgumus par atbalsta piešķiršanu daudzdzīvokļu māju renovācijai; līdzfinansējuma apmērs šiem projektiem ir 27,49 miljoni latu.

Līdz š.g. jūnijam pilnībā pabeigta 97 daudzdzīvokļu māju siltināšana, projektu īstenotājiem atmaksājot ERAF līdzfinansējumu 4107450,20 latu apmērā. Renovēto māju e-karte aplūkojama šeit.

Lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas ietaupījumu, aicinām projektu īstenotājus īpašu vērību pievērst profesionālu speciālistu piesaistei gan projekta sagatavošanas laikā, gan renovācijas darbu īstenošanas posmā, un mājai atbilstošāko tehnisko risinājumu izvēlei.

zināms, ERAF aktivitātesDaudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumimērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais ERAF finansējums ir 47759948 lati.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA un EM mājas lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – www.twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot www.vimeo.com/dzivosiltak.