Dzīvokļu īpašnieku ievērībai!

 

Dzīvokļu īpašnieku ievērībai!

 

         SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” informē, ka izvietotie paziņojumi uz daudzdzīvokļu māju durvīm par veicamajiem jumta remontdarbiem  un šuvju hermetizēšanu var būt krāpnieciski vai arī viltus, jo nekādi darbi netika saskaņoti ar mājas apsaimniekotāju, t.i., SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”. Tāpēc lūdzam dzīvokļu īpašniekus būt piesardzīgiemkritiski attiekties pret citu firmu speciālistu mērķi iekļūt Jūsu dzīvoklī un izvērtēt jebkādus piedāvājumus (par darbu veikšanu un to apmaksu) no svešu personu puses, kas nav mājas apsaimniekotāja darbinieki.

Par iespējamiem krāpniecības mēģinājumiem SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” ir vērsies policijā.

Atgādinām, ka visiem SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” darbiniekiem ir dienesta apliecības ar fotogrāfiju uz tās un par darbinieka piederību var pārliecināties, zvanot uz avārijas dienestu t.: 646 39000