Dzīvojamām mājām piesaistīto teritoriju

Dzīvojamām mājām piesaistīto teritoriju

sanitārās apkopes  darbu uzskaitījums.

 

Vasaras sezonā

1. Teritorijas  uzkopšana

2. Atkritumu urnu iztukšošana

3. Laukumu uzkopšana pie atkritumu konteineriem

4. Zāles pļaušana, savākšana un tās izvešana

5. Kritušo lapu un zaru savākšana un izvešana

6. Bīstamu vietu norobežošana

7. Citi darbi

 

Ziemas sezonā

1. Ietvju tīrīšana, ja nesnieg

2. Ietvju tīrīšana  intensīvas snigšanas laikā

3. Ietvju apstrāde ar pretslīdes līdzekļiem atkalas laikā

4. Atkritumu urnu iztukšošana

5. Laukumu uzkopšana pie atkritumu     konteineriem

6. Bīstamu vietu norobežošana

7. Citi darbi

 

Pakalpojumi, kas neietilpst mājas sanitārās apkopes izdevumos,

un tiek sniegti pamatojoties uz mājas dzīvokļu īpašnieku pieteikumiem

 

1. Atkritumu savākšana bēniņos un pagrabos un to izvešana

2. Mehanizēta piebraucamo ceļu un stāvlaukumu attīrīšana no sniega un izvešana.

3. Lielgabarīta atkritumu savākšana un izvešana

4. Deratizācija, dezinfekcija un citi darbi pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku pieteikumiem.

 

 

 

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”