Darbu izcenojumu kalkulācija (no 01.07.2016.g.)

Ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes un elektroapgādes darbu izcenojumu kalkulācija spekā no 2016.gada 1.jūlija

Cenu kalkulācija 01.07.2016