Bez iniciatīvas nekā nebūs

Nesen mūsu mājas vecākais nolika savas pilnvaras. Ko lai tagad iesākam? Māja ir ļoti liela, arī līdz šim dažādu jautājumu risināšana padevās grūti, bet tagad vispār nekas labs nenotiks. Cilvēki nevar savākt kvorumu, neviens nevēlas uzņemties atbildību, ko var arī saprast, – mājā ir 11 kāpņutelpas, 5 stāvi. Bail, ka ar laiku viss pakāpeniski sāks brukt.

Šajā situācijā svarīga loma ir tam, vai mājā ir pārņemtas pārvaldīšanas tiesības. Ja nav, tad ik gadu līdz 15. oktobrim iedzīvotājiem tiek piedāvāta obligāto darbu tāme nākamajai sezonai, kuru var koriģēt, atteikties no tās vispār vai nedarīt ne-ko un tādējādi apstiprināt savu pilnīgu piekrišanu tāmei.
Līdz ar to šādu māju apsaimniekošanā sezonas laikā viss ir daudz maz skaidrs, kaut gan SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» darbinieki vienalga cenšas iesaistīt iedzīvotājus procesā un saskaņot nopietnākos darbus kopsapulcēs.
Savukārt, ja mājas iedzīvotāji nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, faktiski tas nozīmē, ka tie uzņēmušies atbildību par mājas likteni un gatavi PATSTĀVĪGI lemt par apsaimniekošanu, SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» šajā kontekstā pilda konsultanta, palīga un iedzīvotāju gribas izpildītāja (iespējami kvalitatīvāka) funkciju.
Attiecīgi, ja nav ievēlēts mājas vecākais, nav pilnvarotās personas, kura varētu pieņemt namu apsaimniekošanas uzņēmuma veiktos darbus, nav mājas padomes, nav kvoruma, tad viss kļūst jūtami sarežģītāks.
Lai šādos gadījumos varētu pieņemt lēmumus, viens no variantiem ir veikt aptauju, taču pieredze rāda, ka vislabāk ir strādāt ar katru dzīvokli individuāli, jo dažkārt cilvēki pat nespēj iemest aizpildīto aptaujas lapu noteiktajā pastkastītē atru-nātā termiņa ietvaros.
Ja māja ir liela, darbā ar iedzīvotājiem var mēģināt arī sadalīt atbildību ar kāpņutelpu vecākajiem.
Taču jebkurā gadījumā neizdosies izvairīties no iniciatīvas, aktivitātes un ieinteresētības, jo «zem guloša akmens ūdens netek». SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» nevar «apiet likumu» un bez iedzīvotāju gribas patstāvīgi veikt mājā jebkādus darbus.

 

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»