AKTUĀLA INFORMĀCIJA

AKTUĀLA  INFORMĀCIJA

 no Ekonomikas ministrijas

 

Š.g. 15. februāris plkst. 18.00 –  seminārā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji stāstīs par iepirkumu procedūrugan par Publisko iepirkumu likumu, gan par 2008.gada 5.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem“. 

           Š.g. 23. februārisRīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs organizē semināru par iespējām piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai.

 

Atskatoties nesenā pagātnē

1)     š.g. 18. janvārī notika seminārsKvalitatīva mājas renovācijas projektu ieviešana un iepirkuma procedūras veikšana“. Semināra prezentācijas var atrast LIAA mājas lapā http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/pasakumi/janvaris/dms/

2)     šī pasākuma prezentācijas videoformātā:

>  Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansējuma saņemšana un uzraudzība/G.Purmale, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra  http://vimeo.com/35747931

>   Iepirkuma prasības/G.Purmale, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra  http://vimeo.com/35740358

>   Biežāk pieļautās kļūdas renovācijas projektu īstenošanā/K.Bērenfelds, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra  http://vimeo.com/35738987

3)     Videolecija no 2011. gada 20.oktobra semināraDažādi sīkumi, kas nemaz nav sīkumi fasāžu siltināšanā!/J.Grīnvalds, Būvmateriālu ražotāju asociācija http://vimeo.com/35197474

 

Vēl līdz 15. februārim   var iesniegt darbus Rīgas Tehniskā universitātes un AS „SEB banka” izsludinātajā pētniecisko darbu konkursā 12. klases skolēniem par māju energoefektīvu apsaimniekošanu, aicinot veikt pētījumu. Divi laureāti ar SEB bankas un RTU atbalstu saņems atlaidi 50% apmērā pirmajiem diviem pilna laika klātienes studiju gadiem RTU, arī tiks piešķirta viena 100 latu balva. Konkursa sadarbības partneri ari arī Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, projekts „Mājas draugs” (IWO), Rīgas Dome un Ekonomikas ministrija. Sīkāka informācija http://goo.gl/OId6r .