Tehniskās dokumentācijas izstrāde 4 (četrām) daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
13.08.2018
RN 2018/22
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde 4 (četrām) daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Rēzeknē
24.08.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks tālr.26376622
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
90 dienas no līguma noslēgšanas
Līgumcena:
Uzvarētājs:
SIA „RBD”
Dokumenti: