Metāla durvju piegāde

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
27.05.2015
RN 2014/20
Paveiktie
Metāla durvju piegāde
23.10.2014
Līguma veids:
Piegādes līgums
Kontaktpersona:
Valentīns Butkevičs
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
20 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Līgumcena:
9225,17 EUR
Uzvarētājs:
SIA „TEDS”
Dokumenti: