Malkas šķūnīšu būvniecība Latgales ielā 33, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
23.03.2016
RN 2016/5
Paveiktie
Malkas šķūnīšu būvniecība Latgales ielā 33, Rēzeknē
08.04.2016
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Aleksejs Ščeglovs
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
6 nedēļas vai 45 kalendāras dienas no līguma noslēgšanas brīža
Līgumcena:
16 514,87 EUR
Uzvarētājs:
SIA „Baltijas Celtnieks”
Dokumenti: