Elektroapgādes būvprojekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 41, Rēzeknē, 0,4kV kabeļu komutācijas sadalnes nomaiņai, uzskaišu iznešanai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
06.08.2019
RN 2019/19A
Paveiktie
Elektroapgādes būvprojekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 41, Rēzeknē, 0,4kV kabeļu komutācijas sadalnes nomaiņai, uzskaišu iznešanai
13.08.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Inženiertīklu apkalpošanas iecirkņa darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs t.28808391
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
Dokumenti: