Dzīvojamās mājas Lubānas ielā 65, Rēzeknē, betona apmales atjaunošana, cokola daļas armēšana, pagraba logu piebedru mūrējuma remonts, apmetuma ierīkošana

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
06.07.2020
RN2020/5A
Paveiktie
Dzīvojamās mājas Lubānas ielā 65, Rēzeknē, betona apmales atjaunošana, cokola daļas armēšana, pagraba logu piebedru mūrējuma remonts, apmetuma ierīkošana
09.07.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Marats Galiullins, t. 29473189
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
Dokumenti: