Asfaltbetona segas remonts Dzelzceļnieku ielā 21, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
27.05.2015
RN 2015/8
Paveiktie
Asfaltbetona segas remonts Dzelzceļnieku ielā 21, Rēzeknē
20.05.2015
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līdz 2015. gada 31. jūlijam
Līgumcena:
20036,82 EUR
Uzvarētājs:
SIA „Ceļi un tilti”
Dokumenti: