Asfaltbetona segas remonts Dārzu ielā 41a, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
27.05.2015
RN 2015/4
Paveiktie
Asfaltbetona segas remonts Dārzu ielā 41a, Rēzeknē
18.05.2015
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līdz 2015. gada 31. augustam
Līgumcena:
23846,82 EUR
Uzvarētājs:
SIA „Baltijas Celtnieks”
Dokumenti: