Asfaltbetona segas remonts Atbrīvošanas alejā 178, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
27.05.2015
RN 2015/5
Paveiktie
Asfaltbetona segas remonts Atbrīvošanas alejā 178, Rēzeknē
18.05.2015
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līdz 2015. gada 31. augustam
Līgumcena:
11919,63 EUR
Uzvarētājs:
SIA „Ceļi un tilti”
Dokumenti: