Aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbiem

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
23.08.2018
RN 2018/23
Paveiktie
Aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbiem
03.09.2018
Līguma veids:
kredīta līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants t.29544569, Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
1. daļa 3,5% + 6 mēn. EURIBOR, 2. un 3. daļā iepirkums pabeigts bez rezultāta
Uzvarētājs:
AS „SEB Banka”
Dokumenti: