Aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krasta ielā 39, Rēzeknē, jumta seguma nomaiņai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
27.05.2015
RN 2014/17
Paveiktie
Aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krasta ielā 39, Rēzeknē, jumta seguma nomaiņai
12.09.2014
Līguma veids:
Aizdevuma līgums
Kontaktpersona:
Kristaps Gailis
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Aizdevuma procentu likme 4,2% +6. mēn. Euribor, ar komisijas maksu 0,5 %, bet ne mazāk ka 142,29 EUR
Uzvarētājs:
AS „SEB Banka”
Dokumenti: