Legionelozes profilakses pasākumi iedzīvotājiem un dzīvojamo māju apsaimniekotājiem.

No 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir tiesības
nepiemērot minimālo pastāvīgi nodrošināmo karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa
+55 0 C. Lai mazinātu iespēju inficēties ar legionelozi, būtiski izprast, ka legionella baktērijas
īpaši vairojas ūdens apgādes sistēmās, ja ūdens temperatūra ir robežās no +20○C līdz
+45○C un organisko vielu (bioloģiskā aplikuma, nosēdumu u.c.) klātbūtnē.
Legionellas īpaši vairojas siltā ūdenī, karstā un aukstā ūdens tvertnēs, cauruļvados ar nelielu
ūdens plūsmu vai stāvošā ūdenī (piemēram, dzīvokļos, kur reti tiek izmantoti krāni vai
dušas), cauruļvadu dušu, krānu vai tvertņu (t. sk. boileru) virsmu organiskajā aplikumā,
nosēdumos, mazgāšanas iekārtās, izlietņu un vannu aizbāžņos, ūdenssildītājos.
Veselības inspekcija:
 uzsver: tikai gadījumā, ja tiek ievēroti stingri priekšnoteikumi legionella baktēriju
intensīvas vairošanās ierobežošanai, karstā ūdens temperatūras neliela vai īslaicīga
samazināšana ir pieļaujama;
 norāda: īpaši jāizvairās no ūdens mikrodaļiņu ieelpošanas jeb ūdens aerosola, kas
rodas ūdens šļakatām atsitoties pret cietu virsmu;
 informē: ar legionelozi nevar inficēties ūdeni dzerot vai peldoties;
 iesaka: mazgāties vannā, bet dušā turēt dušas galvu tuvu ķermenim;
 atgādina: iedzīvotājus par karstā ūdens temperatūras samazināšanu mājas
pārvaldniekam jāinformē 5 darbdienas pirms, norādot profilakses pasākumus.
Individuālie profilakses pasākumi iedzīvotājiem:
 regulāra dušas galvu un izlietnes krānu aplikuma tīrīšana un dezinfekcija ar hloru
saturošiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem;
 vai regulāra dušas galvu ievietošana verdošā ūdenī;
 pirms katras mazgāšanās dušā, ūdeni nedaudz notecina;
 vismaz reizi nedēļā, 1-2 minūtes kārtīgi notecināt gan karsto, gan auksto ūdeni;
 augstāk minētos pasākumus būtiski veikt pēc ilgstošas prombūtnes.
Gaisa mitrinātājos:
 ik dienu izmantot tikai svaigu ūdeni, pirms tam vārītu un atdzesētu;
 reizi nedēļā tīrīt ar atbilstošu tīrīšanas līdzekli, lai neveidojas aplikums.
Profilakses pasākumi māju apsaimniekotājiem:
Bioloģiskā aplikuma veidošanos uz ūdensvadu un ūdenstilpņu iekšējām virsmām veicina
piesārņojums, neaizsniedzamas vietas, kuras nevar iztīrīt, ūdens stagnācija (zems spiediens,
akli cauruļu gali vai piedēkļi, liels ūdens apjoms), negludas virsmas, karstā ūdens
temperatūra zem +50○C, korozija un citi faktori. Ēku iekšējo ūdensvadu un siltummezglu
tehniskā stāvokļa regulāra apsekošana ūdensapgādes sistēmās nepieciešams nodrošināt
apstākļus, kas kavē legionella baktēriju savairošanos, regulāri apsekojot ēkas iekšējo
ūdensvadu un siltummezglu tehnisko stāvokli:
 ūdensapgādes cauruļvadu siltumizolācijas nodrošināšana, lai mazinātu karstā ūdens
siltuma zudumu un aukstā ūdens uzsilšanu;
 ūdens sastāvēšanās un bioplēves veidošanās novēršana ūdens apgādes sistēmā,
noslēdzot cauruļvadu aklos galus;
 karstā ūdens uzglabāšanas tvertņu un cauruļvadu sistēmu regulāra tīrīšana,
skalošana, dezinfekcija, lai likvidētu nogulsnes, aplikumu un koroziju;
 ūdensapgādes sistēmas vai tās iekārtu, elementu pārbūve vai nomaiņa, ja tas
nepieciešams drošākai ūdens apgādei.
Gaisa kondicionēšanas sistēmās (dzesēšanas torņos):
 svaigā gaisa ieplūdes vieta sistēmā nedrīkst būt pārāk tuvu dzesēšanas tornim, lai ar
baktērijām piesārņotais aerosols neiekļūtu ventilācijas sistēmā;
 regulāra gaisa filtru tīrīšana un nomaiņa; regulāras legionellu baktēriju kontroles
analīzes;

 vismaz reizi gadā dzesēšanas torņu un iztvaikošanas kondensatoru pārbaude un
tīrīšana; korozijas skarto daļu un plūsmas atdalītāju regulāra nomaiņa, nogulšņu
noņemšana ar hloru saturošu dezinfekcijas līdzekli, ieteicams izmantot automātisko
ūdens apstrādes sistēmu, kas ļauj pastāvīgi kontrolēt cirkulējošā ūdens kvalitāti;
 ja dzesēšanas torņu sistēma tiek slēgta vairāk nekā trīs dienas, visa sistēma (dzesēšanas
tornis, caurules, siltummaiņi) jāiztukšo, novadot ūdeni kanalizācijas sistēmā. Ja tas nav
iespējams, pirms sistēma atkal sāk strādāt, dzesēšanas ūdens ir jāapstrādā ar
biocīdiem.
Ēku ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas iekārtu (dzesēšanas torņu u.c.) tīrīšana un
dezinfekcija jāveic profesionāliem dezinfekcijas pakalpojumu sniedzējiem. Informācija par
uzņēmējiem, kas sniedz dezinfekcijas pakalpojumus ir atrodama Veselības inspekcijas
tīmekļa vietnes sadaļā Datubāzes.
Piemērojamo standartu saraksts Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumu Nr. 618
“Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” prasību izpildei attiecībā uz
Legionella baktēriju noteikšanu ūdensapgādes sistēmu ūdens paraugos, ir publicēts Latvijas
Nacionālās standartizācijas institūcijas „Latvijas standarts”(LVS) tīmekļa
vietnē https://www.lvs.lv/lv/legislations/1012.
 Izmantotie literatūras avoti un papildus informācija:
1. Pasākumi saslimšanas ar leģionāru slimību riska novēršanai. Ekonomikas ministrijas
vadlīnijas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājiem
https://www.em.gov.lv/lv/media/2626/download
2. Legioneloze. Slimību profilakses un kontroles centrs.
https://www.spkc.gov.lv/lv/legioneloze
3. Infografika par inficēšanās riskiem ar legionelozi, LV portāls, 2017.
https://lvportals.lv/skaidrojumi/285939-saslimstiba-ar-legionelozi-kas-par-to-jazina-
2017
4. Legionella and the prevention of Legionellosis. World Health Organization, 2007.
https://www.who.int/publications/i/item/9241562978
5. Water safety in buildings. World Health Organization, 2011.
https://www.who.int/publications/i/item/9789241548106
6. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second
addenda. World Health Organization, 2022.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240045064