Darbs ne tikai ķeksīša dēļ

Būsim objektīvi, – šīgada vasara «ne visai izdevās». Karstās dienas varēja saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. No aukstuma un lietavām cieta ne tikai iedzīvotāji, bet arī celtnieki. Laikapstākļu dēļ daži darbi bija grūti īstenojami vai arī vispār tika pārtraukti. 
Līdz ar to SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» («RN») darbinieki vēl aizvien strādā vaiga sviedros. Darba ir daudz. Taču par visu pēc kārtas.

Ugunsdrošība

14. jūnijā Londonā notika šaušalīga traģēdija – aizdegās 24 stāvu ēka. Par ugunsgrēka iemeslu kļuva tas, ka ēkas ārējā apdarē tika izmantoti materiāli, kuri, saskaņā ar aculiecinieku apgalvojumiem, dega kā papīrs. Arī ēkas evakuācijas no-teikumos bija norādīts, ka katrā dzīvoklī ir ugunsizturīgas durvis, līdz ar to nelaimes gadījumu var mierīgi nogaidīt mājās. Tie, kuri sekoja šīm rekomendācijām, noslāpa dūmos vai sadega. Tas bija elles katls zemes virsū…
Kamdēļ šis atgādinājums? Pēc Londonas traģēdijas Latvijā tūdaļ tika aktualizēts daudzdzīvokļu māju ugunsdrošības jautājums. Pārstāvji no galvaspilsētas uzsāka pārbaudes, tiekot arī līdz Rēzeknei. Proti, mūsu pilsētā tika pārbaudītas de-viņstāvu un sešstāvu mājas. Tika paustas dažas rekomendācijas. Saskaņā ar reglamentu (nākotnei) norādītajās mājās periodiski jāmēra izolācijas pretestība, kas jau tāpat tika darīts, tikai deviņstāvu mājās, jo tajās ir lifti. Tāpat jāvelta uzmanība aizsardzībai pret negaisu un ventilācijas tīrīšanai.
Namu apsaimniekošanas uzņēmuma vadītājs Vjačeslavs ­Spičs norādīja, ka absolūti visu pilsētas māju kontekstā jau tiek īstenoti uzņēmuma «Sadales tīkls» norādījumi, proti, vecās elektroinstalācijas tiek nomainītas uz jaunām. Tāpat tiks izpildīti arī minētie nosacījumi, neatkarīgi no mājas stāvu skaita.
Atliek vien noregulēt ventilācijas tīrīšanas jautājumu, jo šī funkcija māju apsaimniekošanā nav obligāta un to deleģē dzīvokļu īpašnieki.
Tāpat «RN» namu pārvaldnieks un namu pārzinis apguva speciālu mācību programmu un izstrādāja ugunsdrošības un evakuācijas noteikumus, kas tiks drukāti otrpus apsaimniekošanas pakalpojumu rēķinam.
Lai neveidotos nekādas liekas ugunsnedrošas situācijas, bēniņiem un pagrabiem jābūt tīriem, un šajā ziņā uzņēmumam «Rēzeknes Namsaimnieks» nav ko pārmest.

Par plāniem

«RN» atgādina, ka pārvaldīšanas tiesības nepārņēmušo māju iedzīvotājiem 15. oktobrī tiks nosūtītas ieplānoto darbu tāmes. Saskaņā ar likumdošanas prasībām, tāmes forma mainīsies. V. Spičs norāda, ka personīgi viņam jaunais tāmes formāts nav pa prātam, jo tajā ir mazāk atšifrējumu. Līdz ar to lūgums iedzīvotājiem nekautrēties un vērsties ar jautājumiem pie namu pārziņa un namu pārvaldnieka.
Runājot par pārējiem, pamazām notiek dzīvokļu īpašnieku kopsapulces. Iecerēts rīkot pa divām sapulcēm vienā vakarā. Līdztekus nepieciešamajiem darbiem māju iemītniekiem tiks piedāvāta renovācija. Šī ir plaši iztirzāta tēma, taču tieši pašlaik tā ir īpaši aktuāla.
Tāpat «RN» informē, ka sakarā ar minimālās algas valstī un sociālā nodokļa izmaksu paaugstināšanu uzņēmums būs spiests paaugstināt apsaimniekošanas tarifu.

Renovācija

«RN» turpina strādāt ar mājām, kuru iedzīvotāji izvēlējās renovāciju. Šogad tika plānots renovēt dažas nelielas mājas, taču darbs ar dokumentāciju, tehniskajiem projektiem, grozījumiem ievilkās, bet būvdarbu sezona diemžēl jau tuvojas noslēgumam.
V. Spičs: «Par spīti tam, ka uzturam pastāvīgu tiešu kontaktu ar finanšu institūciju «Altum», process virzās ar sarežģījumiem. Ļoti daudz nianšu saistībā ar dokumentāciju un projektu risinājumiem. Saskaņojam un apspriežam teju vai katru punktu no A līdz Z, lai mājas iedzīvotāji iegūtu rezultātu, uz kuru bija cerējuši. Runājot par daudzdzīvokļu māju pagalma teritoriju labiekārtošanu, pagaidām viss norit kā plānots, mums arī jāuzspēj pabeigt citus vērienīgus pasūtījumus.»

Gatavošanās apkures sezonai

Norit gatavošanās kārtējai apkures sezonai – tiek pārbaudītas un aizpildītas apkures sistēmas. Par darbu īstenošanu parasti tiek brīdināts. Lūgums pret šo jautājumu attiekties nopietni un pārbaudīt, vai jūsu dzīvoklī viss ir kārtībā, vai nekur nav kādas sūces u. c. «Neko neesam pie sevis nomainījuši, viss būs kārtībā» un tamlīdzīga domāšana nesniedz nekādas garantijas. Iespējams, ka kaut ko mainījuši jūsu kaimiņi.

Autoparka papildināšana

«RN» papildināja savu autoparku ar trim automašīnām «­RENAULT Cleo» (divvietīgas). Viena no tām nodota lietošanā santehniķiem, pārējās divas kalpo administrācijas vajadzībām. Līdz ar to ir pārtraukti praktiski visi ar darbiniekiem no-slēgtie līgumi par viņu personīgā transporta izmantošanu uzņēmuma vajadzībām.

 

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»