Par mums

Vēsture

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” ir uzņēmums ar ilggadīgu pieredzi nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar tehnisko bāzi, ražošanas noliktavām un avārijas dienestu, kas nodrošina klientu apkalpošanu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Uz 2015.gadu uzņēmums apsaimnieko 281 dzīvojamo māju ar kopējo platību 393400 kvadrātmetri, no tām 44 mājām ir ieguvis pārvaldīšanas tiesības. Visas apsaimniekotās mājas atrodas Rēzeknē.

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” piedāvā profesionālus namu apsaimniekošanas pakalpojumus, ņemot vērā iedzīvotājuvajadzības un iespējas. Uzņēmums veic ēku tehniskā stāvokļa novērtējumu, avārijas situāciju novēršanas darbus, veicdažādu veidu būvdarbus, konsultē un dod ieteikumus mājas sakārtošanas jautājumos, bet gala lēmumu par lieliem,plānotiem remontdarbiem pieņem mājas pilnsapulce, mājas padome vai pilnvarotā persona.Pēc iedzīvotājupieprasījuma jebkurā brīdī uzņēmuma atbildīgā persona spēj sniegt precīzu korektu informāciju par mājas finanšulīdzekļiem, arī sagatavot veikto darbu atskaites.

Uzņēmums ir Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) biedrs.

Vidējais darbinieku skaits 2015. gadā
134
darbinieki
Apsaimnieko 272. dzīvojamo māju ar kopējo platību
369162
kvadrātmetri
Apgrozījums 2015. gadā
2 540 938
euro

Darbības mērķi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanua

Aktivizēt uzņēmuma darbību dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanā

Nodrošināt iespēju rēķinus par pakalpojumiem saņemt elektroniskā veidā.

Informēt dzīvokļu īpašniekus par iespēju izmantot ES līdzekļus, lai veiktu māju renovāciju.

Optimizēt izmaksas, radot iespējas akumulēt mājas uzkrājumā lielākus naudas līdzkļus kapitāo remontu un māju renovāciju veikšanai, saglabājot un paplašinot esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanas tirgu Rēzeknē.

Darbības veidi

Dzīvojamās mājas un tai piegulošās teritorijas sanitārā sakopšana

Dzīvojamās mājas un ēku konstrukciju tehniskā uzturēšana

Dzīvojamās mājas un ēku konstrukciju tehniskā uzturēšana