Iepirkumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
19.09.2019
RN 2019/22A
Aktīvie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 4, Rēzeknē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam
26.09.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Marats Galiullins t.29473189, Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Izpildes termiņš:
1(viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
Uzvarētājs:
17.09.2019
RN 2019/21A
Aktīvie
Veterinārie pakalpojumi SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām
25.09.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Artis Škinčs, tel. 28363358
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
17.09.2019
RN 2019/20A
Aktīvie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai
24.09.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants t.29544569, Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Izpildes termiņš:
Katram objektam 1(viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
Uzvarētājs:
06.08.2019
RN 2019/19A
Aktīvie
Elektroapgādes būvprojekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 41, Rēzeknē, 0,4kV kabeļu komutācijas sadalnes nomaiņai, uzskaišu iznešanai
13.08.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Inženiertīklu apkalpošanas iecirkņa darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs t.28808391
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
19.07.2019
RN 2019/15
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Metālistu ielā 7, Rēzeknē
30.07.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks, tel. 26376622,
Izpildes termiņš:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24774
Līgumcena:
6888,88 EUR (seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro 88 centi) bez PVN
Uzvarētājs: