Iepirkumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
17.01.2019
2019/1
Aktīvie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 9, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana
21.01.2019
Līguma veids:
Būvdarbu līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks, t.+ 371 26376622 e-pasts: Andrejs.dre@inbox.lv
Izpildes termiņš:
Iepirkuma dokumentācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15646
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti:
17.01.2019
RN 2019/2
Aktīvie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Atmodas ielā 4, F.Kempa 42, Atbrīvošanas alejā 58 un Atbrīvošanas alejā 151A, Rēzeknē
01.02.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs: Andrejs Drebeinieks 26376622
Izpildes termiņš:
90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā katram atsevišķam objektam
Līgumcena:
Uzvarētājs:
17.01.2019
RN 2019/1A
Aktīvie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Komunālā ielā 12A, Rēzeknē, jumta vienkāršotai atjaunošanai
31.01.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks 26376622, Irina Moisejeva 25445509
Izpildes termiņš:
1(viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
Uzvarētājs:
12.12.2018
RN 2018/35
Paveiktie
Siltummezglu komplektējošo daļu piegāde
27.12.2018
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Aleksandrs Fjodorovs 28808391, Andrejs Drebeinieks 26376622
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
39977,72 EUR bez PVN
Uzvarētājs:
SIA „Siltumtehserviss”
10.12.2018
RN 2018/20A
Paveiktie
Ēku energosertifikācijas izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Rēzeknē
14.12.2018
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs: Andrejs Drebeinieks 26376622
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
1.- 400 bez PVN un 2. - 540 bez PVN
Uzvarētājs:
1. SIA „Kaviguda” un 2. SIA „REM PRO”