Iepirkumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
18.09.2018
RN 2018/25
Aktīvie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Stacijas ielā 18, Lubānas ielā 59 un Metālistu ielā 7, Rēzeknē
02.10.2018
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs: Andrejs Drebeinieks 26376622
Izpildes termiņš:
90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā
Līgumcena:
Uzvarētājs:
30.08.2018
RN 2018/24
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Stacijas ielā 18, Lubānas ielā 59 un Metālistu ielā 7, Rēzeknē
10.09.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks tālr.26376622
Izpildes termiņš:
90 dienas no līguma noslēgšanas
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
23.08.2018
RN 2018/23
Paveiktie
Aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbiem
03.09.2018
Līguma veids:
kredīta līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants t.29544569, Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
1. daļa 3,5% + 6 mēn. EURIBOR, 2. un 3. daļā iepirkums pabeigts bez rezultāta
Uzvarētājs:
23.08.2018
RN 2018/11A
Paveiktie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai
30.08.2018
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants t.29544569, Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
500 EUR bez PVN par 1 pagalmu
Uzvarētājs:
20.08.2018
RN 2018/10A
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 43A, Rēzeknē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam
24.08.2018
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs 28808391,
Izpildes termiņš:
30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
350 EUR bez PVN