Iepirkumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
11.07.2019
RN 2019/18A
Aktīvie
Veterinārie pakalpojumi SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām
17.07.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Artis Škinčs, tel. 28363358,
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
11.07.2019
RN 2019/14
Aktīvie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 18, Rēzeknē
22.07.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
namu pārzinis Irina Moisejeva, e-pasts: parraugs@inbox.lv ; t.25445509
Izpildes termiņš:
120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24355
Līgumcena:
Uzvarētājs:
28.06.2019
RN 2019/17A
Paveiktie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 117, Rēzeknē, balkonu atjaunošanai
04.07.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Namu pārzinis Irina Moisejeva, tel.25445509,
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Cenu aptauja tiek izbeigta bez rezultāta.
28.06.2019
RN 2019/16A
Paveiktie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 117, Rēzeknē, gala sienu siltināšanai
04.07.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Namu pārzinis Irina Moisejeva, t.25445509
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Cenu aptauja tiek izbeigta bez rezultāta.
25.06.2019
RN 2019/15A
Paveiktie
Plākšņu siltummaiņu (40 gab.) skalošana
02.07.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Aleksandrs Fjodorovs 28808391
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti eiro) bez PVN.
Uzvarētājs:
SIA „Siltumtehserviss”