Iepirkumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
15.11.2018
RN 2018/4A18
Aktīvie
Smilts piegāde SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vajadzībām
23.11.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Artis Škinčs, tel. 28363358,
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
12.11.2018
RN 2018/17A
Aktīvie
Dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 43A, Rēzeknē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšana pilsētas inženierkomunikāciju tīklam
20.11.2018
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs 28808391,
Izpildes termiņš:
Līdz 2018. gada 31.decembrim
Līgumcena:
Uzvarētājs:
05.11.2018
RN 2018/16A
Paveiktie
Dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 43A, Rēzeknē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšana pilsētas inženierkomunikāciju tīklam
12.11.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Aleksandrs Fjodorovs 28808391, Andrejs Drebeinieks 26376622
Izpildes termiņš:
Līdz 2018. gada 31. decembrim
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
05.11.2018
RN 2018/15A
Paveiktie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas V.Seiles ielā 7, Rēzeknē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam
12.11.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Aleksandrs Fjodorovs 28808391, Andrejs Drebeinieks 26376622
Izpildes termiņš:
30 dienas no līguma noslēgšanas
Līgumcena:
350 EUR bez PVN
Uzvarētājs:
02.11.2018
RN 2018/29
Paveiktie
Elektroenerģijas iegāde SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vajadzībām
14.11.2018
Līguma veids:
Līgums par elektroenerģijas piegādi
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks tālr.26376622
Izpildes termiņš:
24 mēneši
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Pārtraukts bez rezultāta