Dokumenti

Dokumenta nosaukums
Periods
Darbības
2014.gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31.decembrim
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2014.gads
2014.gada pārskats
Auditēts gada pārskats par 2015.gadu
2015.gads
Revidenta ziņojums
2015.gads
Auditēts gada pārskats par 2016.gadu
2016.gada pārskats