Dokumenti

Dokumenta nosaukums
Periods
Darbības
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS par 2014.gadu
2014.gads
Auditēts gada pārskats par 2014.gadu
2014.gads
Neauditēts 2015.gada I ceturkšņa pārskats
2015.gada I ceturksnis
Neauditēts 2015.gada II ceturkšņa pārskats
2015.gada II ceturksnis
Neauditēts 2015.gada III ceturkšņa pārskats
2015.gada III ceturksnis
Auditēts gada pārskats par 2015.gadu
2015.gads
Neauditēts 2016.gada I ceturkšņa pārskats
2016.gada I ceturksnis
Neauditēts 2016.gada II ceturkšņa pārskats
2016.gada II ceturksnis
Neauditēts 2016.gada III ceturkšņa pārskats
2016.gada III ceturksnis
Auditēts gada pārskats par 2016.gadu
2016.gads
Neauditēts 2017.gada I ceturkšņa pārskats
2017.gada I ceturksnis
Neauditēts 2017.gada II ceturkšņa pārskats
2017.gada II ceturksnis
Neauditēts 2017.gada III ceturkšņa pārskats
2017.gada III ceturksnis
Auditēts gada pārskats par 2017.gadu
2017.gads